پرتال استانداری آذربایجان شرقی

میرحسین بهادری


سمت سازمانی:فرماندار

  • 04144443971
  • https://kaleibar.ostan-as.ir/PChart/4/1/